logoplaatje

Sterfgeval.nl Checklist

CHECKLIST: Directe hulp na overlijden.

Na het overlijden

 • arts waarschuwen in verband met verklaring van overlijden
 • nagaan of er een testament en/of een codicil is (de overledene kan beschikkingen getroffen hebben omtrent de uitvaart)
 • contact opnemen met uitvaartondernemer: 088-848 8227
 • nagaan of er een uitvaart- of levensverzekering is
 • akte van overlijden vragen (meestal via uitvaartondernemer)


Spoedeisende zaken

 • Bank(en) op de hoogte stellen. Het op de hoogte stellen van de bank is niet spoedeisend wanneer het gaat om een en/of rekening.
 • verklaring van erfrecht/executele laten opstellen met eventueel boedelvolmacht. Als er weinig of geen vermogen is en geen testament, dan volstaat vaak een verklaring uit het testamentenregister. Een verklaring van erfrecht kost vrij veel en is moet dus alleen aangevraagd als dat nodig is.
 • via verklaring van erfrecht nieuwe bevoegdheid voor rekeningen regelen; rekeningen eventueel opheffen of op andere naam laten overschrijven; nog lopende betalingen doen
 • informeren van werkgever en/of uitkeringsinstantie en aanvragen van overlijdensuitkeringen
 • aanvragen van (aanvullende) sociale uitkering, tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van belastingtarieven of huursubsidie
 • aanvragen van pensioen
 • alle instanties waar de overledene geregistreerd staat op de hoogte stellen van het overlijden
 • versturen van de rouwbrieven zodat alle genodigden op tijd op de hoogte zijn van de datum en tijdstip van de plechtigheid. PostNL besteedt extra aandacht aan rouwbrieven. Om ze snel op het juiste adres te kunnen bezorgen moeten de rouwbrieven echter wel herkenbaar zijn. Daarom is het raadzaam gebruik te maken van de speciale verzendset voor rouwbrieven. U kunt de rouwbrieven frankeren met de speciale rouwpostzegel. Voor meer informatie, kijk op de website van PostNLlatere zaken

 • regelen van voogdij; aanvragen van kinderbijslag, kinderopvang of gezinshulp; informeren van overheid i.v.m. studiefinanciering
 • inventariseren van automatische afschrijvingen, credit-cards, betaalcheques en deze zonodig opzeggen
 • inventariseren van banksaldi per overlijdensdatum
 • lopende schulden inventariseren (belastingschuld, hypotheekschuld, uitvaartkosten enz)
 • (in)boedel inventariseren en zonodig laten taxeren
 • innen van verzekeringsuitkeringen (evt. aflossen van hypotheekverplichtingen)
 • bankkluis openen, eventueel legen en opzeggen
 • effektendepots nagaan en regelen van beheer van onroerend goed en effecten
 • overgaan tot verdeling van de boedel (na aangifte voor de successiebelasting enz.)